HRM-advies

Op HRM-gebied kan ik u en uw organisatie ondersteunen bij:

  • beleidsontwikkeling; het meedenken over en opstellen van een beleidsplan op HRM-gebied
  • opleidingsbeleid; het schrijven van een opleidingsplan
  • strategische HRM; ontwikkelen van HRM-beleid voor de langere termijn
  • werving & selectie; het hele traject van formuleren van de vacature tot werving en gesprekken met kandidaten
  • zelfsturing en zelforganisatie; bevorderen van zelfstandigheid
  • ontwikkelen van een bedrijfseigen competentiehuis
  • ontwerpen van een training in HR-gesprekscyclus; ontwikkelen van een training op maat voor uw organisatie en afdelingsmanagers; trainen in het voeren van gesprekken met hun medewerkers

Neemt u contact met me op voor een oriëntatie op de mogelijkheden.