Veiligheidsgedrag

Veilig en gezond werken is een veelbesproken onderwerp en terecht! Samen met sociale veiligheid en psychologische veiligheid is het bepalend voor welzijn van mensen in hun werksituatie en deels ook in hun privéleven.

Zoals al heel lang bekend is en nu in Coronatijd ook keer op keer bevestigd wordt, is gedrag (individueel, team, collectief) een uitermate belangrijk instrument om zaken voor elkaar te krijgen en helaas dus ook, om zaken te vernielen en te bederven.

En zo is het ook met veiligheid; er kan veel geregeld worden met protocollen, procedures, overheidsmaatregelen, veiligheidsbeleid etc. Maar uiteindelijk is gedrag de doorslaggevende factor.

Een belangrijke uitdaging waar organisaties voor staan is dan ook: Hoe kunnen we gedrag van medewerkers op een constructieve manier dusdanig beïnvloeden dat iedereen voortdurend alert is op veiligheidsaspecten, dat men elkaar aanspreekt en dat leidinggevenden daar een stimulerende rol in hebben?

Wij kunnen daarbij helpen middels:

  • proeverij en workshops voor medewerkers en leidinggevenden
  • beleidsondersteuning
  • training
  • advisering over de aanpak.

Projecten op het thema Veiligheidsgedrag voer ik uit samen met Anneké Slenters (zie hieronder), waardoor u de optimale combinatie krijgt van een gedragsspecialist én een ervaren KAM-specialist!

Meer informatie? Mail of bel: 06 44 06 66 96

Profiel Anneké Slenters

Het grootste genoegen haal ik uit bouwen, zowel letterlijk (een klassieke houten kotter renoveren, huis verbouwen), als figuurlijk (met lean tools een solide organisatie bouwen, met geduld een werkelijk goed kwaliteitssysteem opbouwen).

Als adviseur met bijna een kwart eeuw ervaring op QHSE-gebied binnen verschillende branches (ICT, Onderwijs, Zorg en Bouw), blijft mijn grootste drive om, in samenwerking met u, praktische oplossingen te ontwikkelen en implementeren voor de zaken die bij u spelen.

Vanuit mijn QHSE-ervaring ben ik gericht op procesbeheersing, vanuit lean ben ik vooral gericht op procesoptimalisatie, vanuit mijn persoonlijkheid vooral op mensen.

Specialismen

Met mijn brede ervaring wil ik u ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo. Maar ook voor de implementatie van uw beleid en de vertaling hiervan naar praktische structuren en oplossingen, kunt u mij inzetten.